Bestyrelsesmedlem m/k søges

af | 6. april 2020 | Nyheder


Hvis du har gået med overvejelser om, at deltage i bestyrelsesarbejdet, men er usikker på hvad det indebærer – så læs videre her.

Som en ansvarlig bestyrelse vil vi gerne vise rettidig omhu og derfor er vi altid på udkig efter medlemmer, som kan have interesse i at tage en tørn med bestyrelsesarbejdet.

Som udgangspunkt er det et krav, at du er grundejer i grundejerforeningens område, eller at du bor sammen med en grundejer.

Som bestyrelsesmedlem får du bl.a. mulighed for at gøre din indflydelse gældende på

  • Økonomi
  • Drift
  • Udviklingen af vores område
  • Kommunikation mv.

Vi har en uformel tone og arbejdsform, og vi arbejder med de sager og projekter, der interesserer os, og som vores medlemmer sætter på dagsordenen. Endvidere repræsenterer vi medlemmernes interesser over for kommunen m.fl.

Vi tilstræber at fordele arbejdsopgaverne ligeligt imellem os, alt efter interesser og kompetencer, men er meget fleksible. Arbejdsbyrden er overkommelig, så det skal ikke afholde dig fra at blive medlem af bestyrelsen.

Vi holder bestyrelsesmøde 3 – 4 gange årligt, typisk af 1 – 2 timers varighed. Hertil kommer deltagelse i den årlige generalforsamling.

Vi vil gerne invitere dig til – helt uforpligtende – at deltage i et bestyrelsesmøde og være den såkaldte “flue på væggen”. På den måde kan man få et realistisk indtryk af, hvad det indebærer at være medlem af bestyrelsen og få svar på de spørgsmål man evt. måtte have i den forbindelse.

Hvis du har lyst til at deltage i et bestyrelsesmøde eller har spørgsmål i forbindelse med ovennævnte, så henvend dig til

Formand Henning Bach
Tlf.: 4056 3340
Email: hvb@mail.tele.dk

Eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Kontaktinformation findes her på hjemmesiden.

Du kan også møde op til generalforsamlingen og der meddele, at du ønsker at stille op til bestyrelsen.


BESTYRELSEN