HISTORIEN OM GRUNDEJERFORENINGEN
KIRKETOFTEN

Foreningen blev oprettet ved en stiftende generalforsamling d. 25. marts 1976 med baggrund i “Deklaration for område ved Mariagervej”, som forpligter grundejerne at stifte en grundejerforening “til varetagelse af grundejernes interesser og forpligtelser”.

 

Kort over Grundejerforeningen Kirketoften

Grundejerforeningen varetager opgaver af fælles interesse for medlemmerne i forhold over for myndigheder og andre, og forestår vedligeholdelse af fællesarealer, samt varetager eventuelle andre opgaver, der vedtages af generalforsamlingen eller er pålagt foreningen i henhold til servitutter og deklarationer. Endvidere opkræver og forvalter foreningen det på generalforsamlingen vedtagne kontingent til gennemførsel af foreningsopgaver.

Alt dette kan ikke lade sig gøre uden lokal opbakning fra medlemmerne.

Deklarationen fastsætter samtidig, at den til enhver tid værende ejer af et areal indenfor deklarationsområdet skal være medlem af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen består af 93 husstande og kontingentet er pt. kr. 1200 årligt, hvoraf kr. 250 indsættes på en Asfaltkonto.

Klik evt. på billedet for at se det i et større format.

Ved en generalforsamling den 21/10 1976 var de vigtigste punkter på dagsordenen valg af bestyrelse og vedtagelse af de udfærdigede vedtægter for foreningen. Sidstnævnte endte med at blive vedtaget med følgende stemmetal: For – 43, imod – 2 og 1 undlod at stemme.

Den valgte bestyrelse tog straks fat på opgaverne som bl.a. var: P-plads for skolebus, ordensregler for området, fastsættelse af kontingent og legeplads for børn og voksne.

 

Ranunkelvej-16x
Kirketoften-09x
previous arrow
next arrow

Fotos fra Kirketoften omkring 1975.
Fotos bringes med tilladelse fra Harriet Fabrin, hvis onkel har taget billederne.

Kirketoften 1954 og 2019