KONTINGENT

Kontingent til grundejerforeningen fastsættes på den årlige generalforsamling og er pr. 1/1 2021 kr. 1.350 årligt, hvoraf kr. 250 indsættes på en asfaltkonto. Kontingent opkræves den 1. februar og betales med enten girokort eller via Betalingsservice.

Ved betaling senere end betalingsmåneden tillægges der kontingentet en morarente på 1½ % pr. påbegyndt måned.
Ved evt. retslig inddrivelse betales alle omkostninger af medlemmet.

Tilmeld kontingent til Betalingsservice
Grundejerforeningens bestyrelse opfordrer alle medlemmer, der har modtaget et giroindbetalingskort, at man i forbindelse med betaling af kontingentet tilmelder sig Betalingsservice. Det vil lette arbejdet for foreningens kasserer, samt spare omkostninger for såvel  foreningen, som for det enkelte medlem.

Ved tilmelding sikrer du, at din betaling dels foretages – også selv om du evt. er på ferie o.l. – og ikke før end den seneste rettidige betalingsdato.

PBS-nummer: 10001412
Deb.gr.nr.: 00001

Du kan selv foretage tilmelding til Betalingsservice via nedenstående direkte link til Nets. Vær dog opmærksom på, at du bl.a. skal bruge dine kontooplysninger i eget pengeinstitut og NemID, samt dit medlemsnummer.

Medlemsnummer fås ved at sende en besked – via hjemmesiden under “Kontakt” – til Webmaster indeholdende navn + adresse.

Husk at afmelde Betalingsservice ved hussalg.

Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger
Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Nets. Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt og sendes direkte til Nets.

Stemningsbilleder fra Mariagerfjord
Klik på fotos for at se dem i fuld størrelse.