BYPLANVEDTÆGT MV.

Her kan du finde den deklaration, lokalplan mv. som er gældende for området Kirketoften.

Byplanvedtægt for Kirketoften

Byplanvedtægter er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970erne.

En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdes anvendelse, bebyggelse med videre.

I dag udarbejdes der kun lokalplaner. Byplanvedtægterne er dog stadig gældende og kan kun ophæves, hvis der vedtages en ny lokalplan for området.

Deklaration for område ved Mariagervej

En deklaration er betegnelsen for et dokument, hvorved en ejer af en fast ejendom pålægges en forpligtelse på sin ejendom.

Forpligtelserne kan være i form af regler om bebyggelse, eksempelvis bebyggelsesprocent eller afstand til offentlig vej.

Deklarationerne er oftest noteret i ejendommens skøde.

Lokalplan for boligområde ved Ranunkelvej

Baggrunden for lokalplanen var et ønske fra grundejerforeningen om, at Byplanvedtægten blev ændret, så husene på Ranunkelvej kan udskifte de flade tage til tage med hældning.

Rapport om beplantningen i Kirketoften

Efter opfordringer på generalforsamlinger tog bestyrelsen i 2014 kontakt til en træ- og planterådgiver, som besigtigede området og efterfølgende udfærdigede denne rapport.