Nyt fra varmeværket

af | 16. september 2022 | Nyheder

Hobro Varmeværk v/Mette Sand, har informeret bestyrelsen om, at varmeværket i ugerne 43 – 46 i 2022 vil afholde 5 orienteringsmøder for husstandene i Grundejerforeningen Kirketoften. Hver husstand vil modtage et brev, med invitation til det relevante møde, hvor man vil blive orienteret om muligheden for, at blive tilsluttet varmeforsyningen, samt udrulnings- og tilslutningsplaner mv.
Med invitationen følger et specifikt tilbud på tilslutning til fjernvarme.

På grund af situationen med de høje energipriser, modtager varmeværket i øjeblikket mange henvendelser med spørgsmål om muligheden for tilslutning til varmeforsyningen. Mette Sand henstiller derfor til, at man så vidt muligt undlader at ringe dem op.

Bestyrelsen