NYTTIG INFO

Hvad er en grundejerforening?

Som grundejer vil du enten have mulighed for eller pligt til at være medlem af en grundejerforening. Her kan du læse om, hvad en grundejerforening er, og hvordan den fungerer.

Snerydning

Når der falder sne, er det dit ansvar som grundejer at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse. Det kan hurtigt blive dyrt, hvis nogen kommer til skade, fordi du har forsømt dine forpligtelser.

Hvornår skal hækken klippes?

Det er en udbredt misforståelse, at havens hække og buske skal beskæres kraftigt om sommeren. Vil man styrke biodiversiteten og hjælpe dyr og insekter i haven, skal man vente med at beskære hækken til om efteråret.

Lov om private fællesveje

Private fællesveje er veje, der er privatejede, men som kan anvendes af alle. Her kan du læse om, hvilke forpligtelser du har som grundejer på en privat fællesvej.

Nabostøj

Kan du med loven i hånden bede din nabo om at stoppe motorsaven om morgenen eller skrue ned for musikken ved festen om natten? Få svar her.

Hegnsloven

Hækken, der markerer skellet mellem din og din nabos grund, kan danne rammen om en svær
nabostrid – måske synes du, at naboen klipper hækken for langt ned, eller at det nye hegn er for højt?

Vedligeholdelse af husets kloakker

Du er som husejer selv ansvarlig for alle kloakker på din grund. Hvis du ikke vedligeholder dine kloakker, risikerer du både fugtskader og i værste fald oversvømmelse.

Beskyt dig mod indbrud

Du kan beskytte din bolig mod indbrud på forskellige måder. Sund fornuft kombineret med god sikring af døre og vinduer er den bedste måde at holde tyven ude på.

Info om din ejendom

Dingeo.dk er en hjemmeside, der oversætter offentlige geodata og giver dig et hurtigt og nemt overblik over de mange informationer, der findes på alle adresser i Danmark.

Giv et praj

Oplever du fejl og mangler på kommunale veje og stier, vil vi rigtig gerne høre fra dig. Det er desværre ikke alle fejl og mangler vi selv opdager. 

Bygnings- og Boligregistret

Indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Selvbetjening for dit affald

Her er indgangen til dine affaldsløsninger i kommunen. Her kan du finde tømmekalenderen for din adresse, hvor du kan se, hvilke dage din beholder bliver tømt mv.